ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2563

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียน ศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอน เพื่อประโยชน์ของตัวนักเรียนเอง

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

 

ประกาศแผนการเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563

 

ดาวน์โหลด เอกสารรายงานตัว และมอบตัว

 

ดาวน์โหลด ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนอุตรดิตถ์

 

ดาวน์โหลด ใบสั่งซื้ออุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน