ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษา 2563

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียน ศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอน เพื่อประโยชน์ของตัวนักเรียนเอง

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

 

ดาวน์โหลด เอกสารรายงานตัว และมอบตัว

 

ดาวน์โหลด ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนอุตรดิตถ์

 

ดาวน์โหลด ใบสั่งซื้ออุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน