กำลังเปิดให้บริการกรอกใบสมัครออนไลน์ ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
ค้นหาใบสมัคร
ค้นหาใบสมัคร ม.1
ประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ตำบลท่าอิฐ และ ท่าเสา อำเภอเมือง อุตรดิตถ์

ค้นหาใบสมัคร ม.1
ประเภทนักเรียนทั่วไป อาศัยอยู่นอกพื้นที่บริการของโรงเรียนอุตรดิตถ์