กำลังเปิดให้บริการกรอกใบสมัครออนไลน์ ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
กรอกใบสมัคร
ใบสมัคร ม.1
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
(เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้แก่ ตำบลท่าอิฐ และตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์)

ใบสมัคร ม.1
ประเภทนักเรียนทั่วไป
(นักเรียนทั้งในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนอุตรดิตถ์
และนักเรียนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ)

ใบสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภท นักเรียนทั่วไป