กำลังเปิดให้บริการกรอกใบสมัครออนไลน์ ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ตำบลท่าอิฐ และ ท่าเสา อำเภอเมือง อุตรดิตถ์ รับจำนวน 210 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป อาศัยอยู่นอกพื้นที่บริการของโรงเรียนอุตรดิตถ์ รับจำนวน 140 คน